Wojtek Grabowski

Wojciech Grabowski ukończył 5 letnie studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (Filologia Niderlandzka) oraz Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Psychologia Zarządzania). Jest absolwentem Krakowskiej Akademii Fotografii. Fotoreporter jednych z największych polskich agencji fotograficznych: „Polskiej Agencji Fotografów FORUM”, Agencji Fotograficznej “AKPA” Polska Press oraz SOPA Images z Hong Kongu. Pracował dla „MasterCard OFF Camera Film Festival” w Krakowie oraz w Warszawie. Jego zdjęcia publikowane są w takich czasopismach jak Newsweek, Polityka, Wprost czy Gazeta Prawna, a także na głównych polskich portalach internetowych, takich jak interia.pl, onet.pl, wp.pl i wielu innych. Fotoreportaże i artykułu publikowane były w miesięcznikach: LIBERTE! oraz Poznaj Świat. Jest jednym z głównych fotografów Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau, gdzie dokumentuje najważniejsze uroczystości i wydarzenia. Był osobistym fotografem Michaela Bloomberga (byłego burmistrza Nowego Jorku) podczas jego wizyty w Polsce. Był także głównym polskim fotografem na Międzynarodowym Marszu Żywych w 2018 roku, w którym uczestniczyli Prezydent Izraela Re’uwen Riwlin oraz Prezydent Polski Andrzej Duda. W 2016 roku był głównym fotografem podczas dwóch spotkań z Lechem Wałęsą. Członek Fearless Photographers (stowarzyszenie najlepszych fotografów ślubnych z całego świata). Był także wykładowcą Akademii Fotografii w Krakowie, gdzie prowadził warsztaty fotograficzne dotyczące fotoreportażu, fotografii portretowej i fotografii ślubnej. Prowadzi także prelekcje i autorskie warsztaty fotograficzne w Polsce oraz we Włoszech podczas Milano Fashion Week. Jego zdjęcia wyróżniane były na międzynarodowych konkursach fotograficznych między innymi w między innymi w Polsce, Australii, Anglii, Holandii czy na Malcie. Od kilku lat dokumentuje kulturę i zwyczaje chasydów zarówno w Polsce, jak i w Izraelu. W fotografii interesuje go najbardziej człowiek.

Wojciech Grabowski graduated from a 5-year MA studies at the Faculty of Philology of the University of Wrocław (Dutch Philology) and Postgraduate Studies at the Faculty of Psychology of the University of Wrocław (Management Psychology). He is a graduate of the Cracow Academy of Photography. Photojournalist for one of the biggest Polish photo agencies: "The Polish Agency of Photographers FORUM" and Photographic Agency "AKPA" Polska Press. He worked for "MasterCard OFF Camera Film Festival" in Krakow and Warsaw. His photos are published in magazines such as Newsweek, Polityka, Wprost and Gazeta Prawna, as well as on major Polish websites such as interia.pl, onet.pl, wp.pl and many others. His photo essays and articles were published in monthly magazines: LIBERTE! and Poznaj Świat magazines. He is one of the main photographers of the Auschwitz Birkenau State Museum, where he documents the most important ceremonies and events. He was the personal photographer of Michael Bloomberg (former Mayor of New York) during his visit to Poland. He was also the main Polish photographer at the 2018 International March of the Living, attended by Israeli President Re'uwen Rivlin and Polish President Andrzej Duda. In 2016, he was the main photographer during two meetings with Lech Wałęsa. Member of Fearless Photographers (an association of the best wedding photographers from around the world). He was also a lecturer at the Academy of Photography in Krakow, where he led photography workshops on photojournalism, portrait photography as well as wedding photography. He also gives lectures and author's photography workshops in Poland and in Italy during Milano Fashion Week. His photos have been awarded in international photo contests in Poland, Australia, England, Holland and Malta, among others. For several years, he has been documenting the culture and customs of Hasidic Jews both in Poland and Israel. In his work he is most interested in photographing people.

Wystawy / Exhibitions

 • 2015; "Kryzys / Crisis" Galeria Pauza, Kraków
 • 2017; "(Prze)widzenia / Hallucinations" Galeria u Attavantich, Jarosław
 • 2018; "(Prze)widzenia / Hallucinations" & "Świat, ktorego nie ma / The World that doesn’t exist", Galeria ZUNA, Wrocław
 • 2018; "Lorem Ipsum" wystawa dyplomowa / "Lorem Ipsum" diploma exhibition, Galeria Dolnych Młynów, Kraków
 • 2019; wystawa pokonkursowa "Etnoklimaty" Muzeum Etnograficzne, Toruń / post competition exhibition, Ethnographic Museum, Torun
 • 2019; wystawa pokonkursowa "Tradycja w obiektywie" / post competition exhibition, Centrum Spotkania Kultur, Lublin
 • 2020; wystawa pokonkursowa online “Śląska Fotografia Prasowa 2019” / post competition exhibition, Katowice
 • 2020; wystawa pokonkursowa “Fujifilm MOMENT STREET Photo Awards 2020” / post competition exhibition, Częstochowa
 • 2021; wystawa pokonkursowa “Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne 2020” / post competition exhibition, Olsztyn
 • 2021; wystawa pokonkursowa “London Photo Festival” / post competition exhibition, England
 • 2021; wystawa pokonkursowa “Vincent Van Gogh Photo Award 2021” / post competition exhibition, Holland
 • 2021; wystawa pokonkursowa “Obiektywnie Śląskie 2021” / post competition exhibition, Katowice, Poland
 • 2021; wystawa pokonkursowa "Etnoklimaty" Muzeum Etnograficzne, Toruń / post competition exhibition, Ethnographic Museum, Torun
 • 2021; wystawa pokonkursowa "Klimaty Częstochowy" Muzeum Częstochowskie, Częstochowa / post competition exhibition, Czestochowa Museum, Czestochowa

Nagrody / Awards

 • 2021; II miejsce w konkursie "Etnoklimaty" Muzeum Etnograficzne w Toruniu / II place "Etnoklimaty" Photo Contest, Ethnographic Museum, Torun

Nominacje / Nominations

 • Fine Art Photography Award 2019. Fine Art nominee (professional category, single): “Black Velvet”
 • Fine Art Photography Award 2019. Fine Art nominee (professional category, series): “Hallucinations”
 • 9. edycja konkursu „Etnoklimaty” Muzeum Etnograficzne w Toruniu 2019
 • Australia HEAD ON PHOTO FESTIVAL 2020 - category PORTRAIT - Semi Finalist / kategoria PORTRET - półfinalista
 • Malta International Photo Award 19/20 - category STORYTELLING - Top 10 Finalist / kategoria OPOWIEŚĆ - Finalista w Top 10
 • Śląska Fotografia Prasowa 2019 - Finalista, Silesian Press Photograpy 2019 / Finalist
 • Fujifilm MOMENT STREET Photo Awards 2020 - Finalista / Finalist
 • Vincent Van Gogh Photo Award 2021 - Finalista / Finalist
 • 10. edycja konkursu „Etnoklimaty” Muzeum Etnograficzne w Toruniu 2021

Wyróżnienia / Honorable Mentions

 • ND AWARDS - 2019 Category: Professional (Long Exposure): “Black Velvet”
 • IPA - 2019 International Photography Awards. Category: Professional (People, children): “Children from Mea Shearim”
 • IPA - 2019 International Photography Awards. Category: Professional (Fine Art Portrait): “Black Velvet”
 • 2019; “Tradycja w obiektywie”, Centrum Spotkania Kultur, Lublin
 • 2021; “Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne 2020”, Olsztyn
 • 2021; "London Photo Festival", England
 • 2021; “Obiektywnie Śląskie”, Katowice
 • 2021; "Klimaty Częstochowy", Częstochowa